Kändis för en stund.

12.11.2022

Fick en rolig fråga i sommars som blev en liten artikel i Kungsbacka posten.