Planer för 2020

24.11.2019

Då har vi satt planen i verket och väntar på att en rundning på Angelsmage ska synas. Angel (Minnows Deriva) och Benson (Breamsdown Benjamin, ägs av Charlotte Lindell, Minnows) har haft en lyckad date.